VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU A FAREBNÝCH KOVOV

COLORKOV_ŽELIEZOVCE_NAJLEPŠIE TRHOVÉ CENY!_PLATBA V HOTOVOSTI!_WWW.COLORKOV.SK

Firma COLORKOV pôsobí na slovenskom trhu od roku 2004. V súčastnosti prevádzkujeme dve prevádzky v Želiezovciach.

Našou hlavnou činnosťou je výkup a spracovanie druhotných surovín a to hlavne farebných kovov, železa, železného šrotu špeciálnych zliatin.

Ďalej preferujeme výkup vyradených strojov, elektrických káblov, drôtov, elektromotorov, elektrošrotu a pod.

Našim cieľom je poskytovať zákazníkom kvalitné a komplexné služby v oblasti nakladania s kovovým odpadom.

  • výkup železa a železného šrotu
  • výkup farebných kovov
  • výkup a spracovanie elektro káblov a elektro motorov
  • triedenie a spracovanie kovového odpadu
  • obchodovanie s kovovým odpadom
  • demontáž a likvidácia nepotrebnej technológie
  • likvidácia nadbytočných skladových zásob
  • komplexné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva

Mechanické spracovanie a triedenie železného šrotu a farebných kovov súvisí s hlavnou súčasťou našej práce – premenu nepotrebného kovového odpadu na výrobok, ktorý môže opäť spĺňať svoju funkciu. Pre nás je dôležité dbať na životné prostredie. Je naším hlavným zámerom ho čo najmenej zaťažovať.